Kúra na očistu čreva
Kúra na očistu čreva a jej účinky

Účinky jednotlivých úkonov na náš organizmus, ktoré vykonávame denne, sú rôzne. My sa musíme vysporiadať s tým, ako v súčasnosti žijeme a čo nám poskytuje naše životné prostredie. Prírodná kúra na očistu čreva dokáže telo zbaviť nepríjemných škodlivých látok a toxínov, ktoré do seba dostávame z nášho prostredia, no zároveň v tom okamihu skĺzneme do toho istého problému, teda musíme si povedať dosť a urobiť podstatnejšiu zmenu. Niekedy nestačí, aby sme si len raz za čas dopriali nejakú detoxikáciu a očakávali prevratné zmeny. Tie musia prísť od nás samých. Mali by sme sa zamyslieť nad tým, odkiaľ čerpáme našu energiu a ako ničíme tieto zdroje bez mihnutia oka.

Denne prichádzame o množstvo stromov, ktoré sú základom pre tvorbu nášho ovzdušia a tiež majú mnoho iných užitočných funkcií. Dávajú nám potravu, sú domovom pre mnohé živočíchy, ktoré sú zároveň našou potravou a zapájajú sa do potravného reťazca, udržujú ideálnu klímu pre náš život, spevňujú povrch zeme a tiež sú našimi priateľmi. Väčšinu plochy našej planéty však tvoria oceány, v ktorých žije mnoho živočíchov. Tie sú tiež zapojené do tejto reťaze a sú oveľa ohrozenejšie ako my. Ide o to, že im ničíme ich životné prostredie vypúšťaním rôznych chemických látok do oceánov a tiež jeho zanášaním tuhým odpadom.